“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. “Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów hummus klasyczny “Perla. Dobra Pełna”, hummus paprykowy “Perla. Dobra Pełna”, hummus pomidorowy “Perla. Dobra Pełna”, zakwas z buraka oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Rolnictwa Ekologicznego)” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

EnglishGermanPoland